ejby


Projekt / project: bybygning
År / year: 2012
Adresse / location: ejby
Bygherre / client: glostrup kommune og grundejerne
Areal / size: 70 ha., etageareal 220.000m2
Entreprisesum / contract sum:

dk / Entasis team blev valgt som et ud af tre team, der konkurrerer om revitaliseringen af Ejby Industrikvarter i Glostrup. Opgaven indeholder transformation af et stort typisk industri- og kontorområde med velplejede plæner og parkeringsflader, der ligger øde hen i størstedelen af døgnet.
Et nyt stationsområde ved letbanen danner et nyt centrum, et urbant hjerte hvor et levende og dynamisk miljø udspiller sig. Resten af kvarteret fortættes, og en ny fælled opstår i midten af bebyggelsen. Denne bliver områdets nye grønne hjerte, hvor eng- og vandlandskaber danner et nyt mødested for områdets arbejdende og beboere.
Ejby betyder oprindeligt egenes by, og disse skal igen stå kendetegnende mellem bygningerne i et nyt karakteristisk erhvervslandskab, et nyt attraktivt område der indholdsmæssigt og funktionelt tilføjer noget, man ikke kan få andre steder. Ejby fælled vil blive et naturligt vækstcenter, der ikke bare adresserer nutidens, men også fremtidens udfordringer.

en / The Entasis team was selected as one of three teams competing for the revitalization of Ejby industrial area in Glostrup. The task is to transform a typical large industrial and office area with manicured lawns and parking surfaces which lies desolate during most of the day.
A new station area by the light rail forms a new center, an urban heart where a vibrant and dynamic environment unfolds. The rest of the neighborhood is densified, and a new meadow is created in the middle of the development. This is the area’s new green heart where meadow and water landscapes form a new meeting place for the workers and residents of the area.
Ejby originally meant oak city, and these will again characterize the area by being placed in between the buildings in a distinctive new business landscape, a new attractive area which in terms of content and functionally adds something you can not get elsewhere. Ejby meadow will be a natural growth center that not only addresses todays but also tomorrow’s challenges.

ejby ny park

ejby længdesnit

ejby bebyggelse

ejby nordre ring

ejby letbane