entasis i scan magazine


dk / entasis er i Scan Magazine beskrevet som en specialenhed indenfor arkitekturen.

link / se hele opslaget [pdf]

en / entasis is described as a special unit within architecture in Scan Magazine

link / view the spread [pdf]