indehaver christian cold – cc@entasis.dke-mail / email: cc@entasis.dk
født / born:
1966
nationalitet /nationality: dansk
uddannelse / education:
kunstakademiets arkitektskole 1992
stilling / position:
arkitekt maa. direktør, projektleder

dk / christian stifter og ejer af entasis. christian deler den daglige ledelse med signe.
christian arbejder primært med at tilføje nye projekter til Entasis´ ordrebog gennem konkurrencedeltagelse, akvissition og projektudvikling. christian følger alle Entasis´ projekter på ledelsesplan – både hvad angår kunderelationer, aftaleforhold, intern og ekstern økonomistyring og ikke mindst den arkitektoniske kvalitet.
christian arbejder i alle skala og på alle niveauer i rådgivning.

cv / [pdf]

en / christian is founder and owner of entasis. christian shares the day to day management with signe.
christian primarily works with adding new projects to entasis’ order book through participation in competitions, acquisition and project development. christian oversees all of entasis’ projects at management level –

cv / [pdf]