signe cold – sc@entasis.dk


e-mail / email: sc@entasis.dk
født / born:
1966
nationalitet /nationality: dansk
uddannelse / education: bachelor oxford polytechnic UK 1989, kunstakademiets arkitektskole 1993
stilling / position: arkitekt maa. direktør, projektleder og sagsarkitekt

dk / signe er medstifter af entasis. signe deler den daglige ledelse med christian. signe arbejder primært som projektleder og sagsarkitekt, som regel begyndende med deltagelse i og styring af konkurrencearbejde. signe har stor erfaring i at lede tværfaglige  processer i både bygnings- og bybygningsskala. signe har entasis´ økonomistyring som ansvarsområde. signe er kontroller på stort set alle konkurrencer som Entasis forestår. signe følger flertallet af Entasis´ projekter på ledelsesplan – både hvad angår kunderelationer, aftaleforhold, intern og ekstern økonomistyring og ikke mindst den arkitektoniske kvalitet.

cv / [pdf]

en /

cv / [pdf]