det går godt


Det går godt for entasis a/s, idet der er godt gang i mange spændende projekter herunder bl.a. Plejecenter Sølund (37.000 m²), omdannelsen af Thomas B. Thrigesgade i Odense (8 byrum og 30.000 m² parkeringskælder), Jægersborghave Plejecenter (7.100 m²), Holstebro Rådhus (3.000 m²), boliger og detailhandel ved Ny Ellebjerg Station (15.000 m²), P-hus i Ørestad (20.000 m²), Pelican Selfstorage (4.500 m²), omdannelse af Sankt Andreas Kirke til bibliarium, Renbæk Kirke og forsamlingshus (400 m²) samt løbende bygherrerådgivning på Carlsberg.

I februar 2013 tiltrådte Bente Andersen som adm. direktør for entasis. Bente har ansvaret for den daglige drift, strategier og forretningsplaner, ligesom hun er kontaktperson ved holddannelse i udbudskonkurrencer. Arkitekt maa Bente Andersen har en MBA Business fra CBS og er byggeøkonom MDB.
Bente har de seneste 5 år været ansat i COWI A/S som Business Development Director i Byggeri. Tidligere har Bente arbejdet med OPP (Offentlig Privat Partnerskab), både hos PwC og i Staten, hvor Bente havde ansvaret for udvikling af statens OPP-model og projektledelsen med Rigsarkivet, Statens første OPP-projekt. Tidligere var Bente i en længere årrække i arkitektbranchen.

Arkitekt maa Trude Mardal og arkitekt maa Dorthe Hærvig Dalgaard er blevet associerede partnere i entasis a/s.

Firmaet er flyttet til nye lokaler i Kødbyen, Flæsketorvet 75, 1711 København V.