jægersborghave under opførelse


Projekt / project: nybygning, plejecenter, ældreboliger
År / year: 2011-14
Adresse / location: jægersborg alle 150
Bygherre / client: gentofte kommune
Areal / size: ca. 6.700 m2
Entreprisesum / contract sum: 84 mill. kr
Rådgiverrolle / project responsibility: arkitekt

Entasis opfører sammen med Marianne Levinsen, Moe & Brødsgaard og HHM vinderprojektet for 72 plejeboliger med tilhørende servicefaciliteter, beliggende på historisk grund i samspil med den fredede bebyggelse Jægergården.

Den landskabelige strategi der rummer en serie landskabs- og gårdrum som perler på en snor forholder sig til kælderruiner af Chr. d. 4. jagtslot og til den historiske akse – Jægersborg Allé. Strategien er skabt i samarebjde med Marianne Levinsen.