Prækvalificeret til renovering af bellahøjhusene


På Københavns højeste bakkedrag ligger Danmarks første højhuse. Bellahøjhusene blev opført i 1951-57 som fire forskellige afdelinger af hver sin boligorganisation. Højhusene er et af hovedstadsområdets mest ikoniske byggerier og anerkendt som et af efterkrigstidens mest banebrydende boligbyggerier både hvad angår arkitektur, landskab, byggemetoder og materialer. Bebyggelsen er både af Kulturstyrelsen og Københavns Kommune udpeget til at have stor kulturhistorisk og arkitektonisk værdi.

Opgavens indbefatter at lave et forslag til arkitektonisk hovedidé, renovering af klimaskærm og facader og bearbejdning af landskabet.

De deltagende teams er:
Team 1
Arkitema K/S med underrådgivere: Alectia A/S, Lemming & Eriksson A/S samt professor Christoffer Harlang.

Team 2
Entasis A/S med underrådgivere: Sweco Architects A/S,Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S, Dansk Energi Management (DEM), Klaus Nielsen Rådgivende IngeniørerA/S og Nueva.

Team 3
Henning Larsen Architects A/S med underrådgivere: Erik Møller Arkitekter A/S, GHB Landskabsarkitekter A/S, Orbicon A/S og Rekommanderet

Team 4
Vandkunsten A/S med underrådgivere: SLA A/S, Oluf Jørgensen A/S Rådgivende Ingeniørfirma og Pluss Leadership.