spinderiet


Projekt / project: nybygning 38 boliger
År / year: 2007
Adresse / location: Skolegade, 2500 Valby
Bygherre / client: dvb ved boligkontoret danmark
Areal / size: 2.477 m2
Rådgiverrolle / project responsibility:Delt rådgivning i totalentreprise

10 boliger for unge særligt udsatte integreres med 15 ungdomsboliger og 10 familieboliger. Boligerne placeres oven på et detailhandelscenter med direkte facade til et stort parkeringsdæk, Valby station, en overdækket handelsgade og en brandgavl. Den problematiske kontekst har ført til en indadvendt struktur, hvor boligerne organiseres omkring 2 grønne gårdrum.
Billedet bliver en asketisk, tung og repetetiv borgmur, der kontrasteres af dynamiske, lette og grønne gårdrum i en surreel helhed. Alle boliger har egen hoveddør direkte til gårdrum, hvorved det sociale liv styrkes. Nederst findes ældreboliger, og oven på disse familieboliger, der via et ruf har adgang til egen taghave.
Boligerne blev taget i brug 2007.

Læs politikens anmeldelse her:
Link til anmeldelse