silkeborg plejecenter


Projekt / project: nybygning
År / year: byggestart primo 2015
Adresse / location: Marienlund Plejecenter, Silkeborg
Bygherre / client: silkeborg kommune
Areal / size: 11.500 m²
Entreprisesum / contract sum: 156 mio. kr. excl moms

Der opføres et nyt plejecenter på 120 boliger inkl. cafe og daghjem på Sanatorievej i Silkeborg.

Plejecenteret skal rumme 96 plejeboliger, 24 boliger for udviklingshæmmede inkl. fællesboligareal, kommunalt serviceareal i forbindelse med boenhederne samt
kontor, daghjem for 33 brugere, center- og træningsfunktion samt personalefaciliteter. Plejecenteret kan opføres i op til 6 etager med et estimeret bruttoetageareal på ca. 11.500 m².

Et vigtigt fokus for planlægning af byggeriet er, hvordan den gode plejebolig kan bistå beboerne med at skabe oplevelsen af hjem, og på samme tid være en sund og velfungerende arbejdsplads.