Vinder af højhus på “faste batteri”


projekt: nybygning

år: 2015

adresse: faste batteri, njalsgade, københavn

bygherre: bach-gruppen

areal: 11.000 m2 / højde: 70 m

entreprisesum: –

Entasis har vundet konkurrencen om et boligtårn i aksen fra Erik Holms Kanal.

Faste Batteri er navnet på grunden langs Njalsgade hvor Bach gruppen, med Arkitema og Tredje Natur som rådgivere, har udviklet en masterplan. Parken omkring fortidsmindet mod vest vil styrkes, og det grønne træk strækker sig ind gennem et kvarter hvor samspillet mellem bygning og frodig landskab bliver karakteriserende for boliger, kontorer og andre funktioner der får sin adresse her. To signaturbygninger på 86 og 70 meter markerer vigtige rum i planen og sigtelinjer i byen.

Uddrag fra konkurrencebeskrivelse:

Boligtårnet står prominent forenden af aksen der strækker sig hele vejen fra DR byen, forbi KUA og op til Faste Batteris frodige parkbånd. Den prominente placering forpligter – der skal laves noget karakterfuldt, noget der skiller sig ud fra massen.

Københavns nyeste boligtårn på Faste Batteri gør op med den evige repetition af vindblæste altaner der tit overtager tårnets potentiale for et skulpturelt udtryk. Tårnet udformes som en række stablede æsker. Nogle åbne, andre massive i sit udtryk. Nogle reflekterende og blanke mod himlens skiftende farver, andre klædt i stenbeklædning.

Det skulpturelt udformede tårn er ikke et kompromis på lejlighedernes herlighedsværdier – tvært i mod. Samtlige lejligheder har balkoner i rummenes fulde længde. Store skydedøre kan skydes til side, og få opholdsrum og værelser til at flyde sammen med balkonens gulv. De lavere kasser indpasser sig og refererer, både i materiale og geometri til skalaen af de omkringliggende huse. De øverste ’æsker’ er beklædt i gylden anodiseret aluminium som reflekterer himmelens skiftende farvespekter og giver tårnet en let afslutning i højden.

Boligtårnet markerer torvet forenden af aksen fra KUA og DR byen, samtidig som den er et levende tyngdepunkt af byliv i Faste Batteris parkbånd. Et vigtigt byrum der tager imod både beboere, studerende, cyklende, promenerende og frokostgæster.

Vi har spillet videre på Tredje Naturs stærke landskabsrum – bragt det tættere på tårnet, og lavet et indrammet torv med stor åbenhed til stueetagens inviterende funktion. Et godt mikroklima sikres ved kolonnade og fremspring samt tæt beplantning i ’ryggen’ mod fremhærskende vindretning. Kanalen fra KUA og DR føres over vejen, først i samme bredde som den ’afgives’ fra den anden side af Njalsgade, derefter benyttes motivet af krydsende broer til at smalne kanalen, og føre den helt op til torvet hvor nedskaleringen møder byliv og ophold med tre vandelementer i torvets skala. Torvets belægning i beton, eller lyse gyldne tegl, er urbant udformet, ligesom kanalens geometri fortsættes i samme takter som på modsatte side af Njalsgade. Et omgivende felt af slotsgrus bløder op, og danner overgang til det bløde bølgende græslandskab. Træerne står lige ned i grusfladen, og indrammer det centralperspektiviske view hele vejen nede fra DR byen – signalet: her er et venlig og rart byrum omgivet af frodig og karakterfuld natur. Kom og nyd lidt sol.