klimabyen middelfart


Projekt / project: klimasikring
År / year: 2015
Adresse / location: middelfart
Bygherre / client: klimabyen ved middelfart kommune, middelfart spildevand og realdania
Areal / size: 45 ha
Rådgiverrolle / project responsibility: underrådgiver

Sammen med Tredje Natur og Grontmij har entasis lavet et forslag til klimasikring af en del af Middelfart under navnet KlimaByen – danmarks smukkeste klimatilpasning. Ambitionerne til den kommende klimaby er tårnhøje, og forventningen er at projektet i fremtiden kan bruges som eksempelprojekt i både ind- og udland.

Som led i byens klimatilpasning bliver offentlige arealer frakoblet kloaknettet og regnvand ledes istedet i 3 stedstilpassede forløb gennem byen i div. LAR tilpassede løsninger mens det renses for tilsidst at ledes ud i Lillebælt.

Teamets forslag til KlimaByens beskrives i #KLIMAKLOGs 5 overordnede temaer, som er a) naturværdi, b) tekniske og æstetiske løsninger, c) innovation og grøn vækst, d) sundhed og rekreation og e) engagement og borgerinddragelse.

Visionerne i #KlimaKlog vil yderligere folde sig ud i en række konkrete virkemidler, som afhænger af kvarter og område samt de specifikke udfordringer, som ønskes håndteret.

Teamet fik en 2.præmie for forslaget