ledig-job-hos-entasis

entasis arkitekter søger nye medarbejdere med stor projekteringserfaring


vi har i år haft 20 års jubilæum og ser tilbage på en produktion der til stadighed har overrasket og udfordret positivt. Det gælder os selv, vores samarbejdspartnere og ikke mindst vores medarbejdere.

Vores mål er at møde stedet, programmet og bygherren med åbent sind og værdiskabende lyst….med respekt for den byggede tradition. Vi hylder bygbarheden kombineret med det særlige som hver opgave kræver i helhed og detalje. Det betyder at ikke to bygninger er ens. Og dog (lader vi os fortælle) genfindes noget særligt karakteristisk ved vores arbejde. Det kræver en aktiv og engageret ledelse. Og det kræver en gruppe kolleger med appetit på samarbejde og faglighed…….erfaring kombineret med nysgerrighed.

Vi er i dag 24 medarbejdere der beskæftiger os med masterplan, bygningskunst og landskab. Vi har været privilegeret at få en række nye opgaver i hus. Vi står nu overfor at skulle forøge og bygge på vores fantastiske gruppe af medarbejdere, så vi kan løfte projekteringen af en række ambitiøse opgaver.

Vi søger i den sammenhæng 5 konstruktører eller arkitekter med konstruktørbaggrund. Vi efterspørger udelukkende personer med min. 4 års erfaring inden for projektering med altovervejende hovedvægt på hovedprojektering, opfølgning og tilsyn.

Vi modtager ansøgninger løbende og ansætter når vi finder de rette personer. Så vent ikke. Vi handler med den ambition at der er 5 nye medarbejdere hos os d. 1. september.

ledig-job-hos-entasis