hca 04 Lysgard - square

h.c. andersens eventyrhus


Projekt / project: konkurrence
år / year: 2015
adresse / location: odense
areal / size: 9.000 m2.

Entasis blev i 2015 inviteret til at deltage i den internationale konkurrencen om at tegne H.C. Andersens eventyrhus i Odense. Forslaget til den japanske tegnestuen Kengo Kuma blev valgt som vinder af konkurrencen.

H. C. Andersens Eventyrhus skal danne rammen om en udstilling der formidler vor tids viden om og billede af HCA´s liv og værk med vor tids best practise. Projektet er baseret på ovenstående anskuelse. Omsat i praktisk virkelighed frigøres bygningens grundlæggende struktur og rum fra udstillingens og landskabets specialdesign. Todelingen rummer et stort funktionelt, økonomisk, æstetisk og formidlingsmæssigt potentiale. Frem for at arkitekturen udgør udstillingens midte, skal den træde i baggrunden og danne ramme om en rækkes scener der referer til verden Andersen udsprang af. Ikke ulig teatrets forhold mellem scenerum og scenografi. Teatret som Andersen elskede så højt, og i høj grad forblev trofast ved. Fra barnsben var hans ambition at stå på scenen som danser, sanger/brummer i operakoret eller skuespiller. Men hans talent lå i at forfatte universer der kunne rummes af og ikke mindst i teatrets store scene og bagscenerum.

Forholdet mellem det robuste og altfavnende scenerum og den specialdesignede scenografi er dette projekts arkitektoniske og organisatoriske DNA. Hus og udstilling skilles ad, og projektet bryder således med en trend inden for udstillings- og formidlingshuse der er radikaliseret de seneste år: Udstillingsforløb hvor publikum føres gennem et ustoppeligt og stramt koreograferet multisensorisk forløb. Et forløb der på mange kan virke voldsomt – måske endda negativt dominerende / klaustrofobisk. Et forløb der dikterer en bevægelsesretning og således et tempo der kan stride mod det individuelle tempo som vi hver for sig har.

hca 04 Lysgard - square
 

HCA_diagram_flow_eksteriør_151028

 

Over terræn fremstår pas par touten som en hvid promenade der runder hele konkurrenceområdet. Øst for letbanen står promenaden som en kolonnade, idet slanke hvide stålsøjler bærer et hvidt ståltag. Søjlerne står ”naturligt tilfældigt” og støtter motivet af en havelund af frugttræer der er et gennemgående og samlende element. Kolonnadens tag udnyttes til en high line – en ny promenade hævet op i træernes kroner. Den højt liggende promenade styrker det indre haverum. Motivet kendes i klassiske søjlegange om gårdhaver – både i lysthaver og i klostre.

 

haveplan_200

Fra de meget små administrationsbygninger op ad HCA´s fødehjem over de større ankomst- og cafébygninger der er orienteret mod vest og bymidten til det højgavlede børnehus. Fra huse der er fyldt med aktivitet og teknik, til den mest enkle overdækning af cykelparkering hvor supercykelruten møder Hans Jensens Stræde.

 

kælderplan_250_mørk jord
Adskillelsen af udstillingsbygningens grundrum (scenerummet) og det stærke scenografiske udstillingsforløb privilegerer den besøgende med at han/hun altid kan træde et skridt ved siden af det mættede udstillingsforløb et øjeblik. Et værdifuldt øjeblik hvor man kan reflektere; som når man lægger en bog fra sig et kort øjeblik for at tænke efter.

 
hca 01 Cafe
papirklip. de hvide fortolkninger af sadeltaghusene fremhæves af det oplevelsesrige landskab. indgang og café vender sig mod thomas b. thriges gade og centrum; som en aktiv og levende scene. et udflugtsmål i sig selv

 
hca 02 Have
H.C. Andersens eventyrlige have

 
hca 05 Store rum
den store åbne søjlehal, fleksibel til at rumme fremtidens udstillinger om H.C. Andersen

 
hca 06 Foyer
dagslys til foyer fra to lyshaver og den skulpturelle trappe

 
hca 04 Lysgard
lyshaverne som skønne pauser. rum til reflektion