94322 Birdeye forside

fremtidens sølund


Projekt / project: konkurrence
år / year: 2015-2016
adresse / location: københavn

entasis deltog i 2015 i konkurrencen om at tegne fremtidens sølund. Udgangspunktet for konkurrencen var at Københavns Kommunes Borgerrepræsentation besluttede i 2014, at rive de tre blokke der har fungeret som plejehjem/ældreboliger, da bebyggelsen ikke længer levede op til kravene for moderne ældre- og plejeboliger. Vores forslag blev ikke valgt som vinder af konkurrencen.

Bebyggelsen skal overordnet forstås som en indpasning og spejling af det lokale kvarter:
1: Karrébygningen – videreførelse af indre Nørrebros primære ’byggesten’.
2: Videreførelse af det særlige og sammensatte ’klondike-kvarter’ der flankerer grunden nord for Nørre Hospital.
Karrébygningen ligger på den sydlige del af grunden, mod Læssøesgade. Den samler funktionerne omkring 3 gårdrum, og definerer gode gade- og pladsrum ved henholdsvis fremspring og tilbagetrækninger af gadefacaderne.
På den nordlige del af grunden videreføres den karakteristiske bygningstypologi fra det bagvedliggende område – opbrudte og mindre bygningskroppe, forskudte facader og bygningshøjder, nicher og varierede forløb mellem husene.
Ved at komponere to bygningstypologier fra området på matriklen, opnås den sammensathed som det mangfoldige program lægger op til, og den sammenhængskraft med kvarteret som den store byfortætning bør ramme. Modernismens brutale længer bliver revet ned, og det skal komme kvarteret og København til gode i form af et nyt byudsnit, der demonstrerer Københavns sociale og urbane ambitioner.

94322 Birdeye forside

 

94322_plan0_500 med landskab lille2

94322_plan1_500

94322 Facade mod gade

94322 Facade mod søerne

 

94322 søsiden

 

94322 Ankomstområde

 

94322 Ryesgade

 

94322 Indre gårdhave