udsnit 1_50 A 500x500

carlsberg


projekt / project: nybygning daginstitution, erhverv, boliger
år / year: 2015-
adresse / location: ny carlsbergvej, københavn v
bygherre / client: carlsberg byen
areal / size: 12.000 m2 + 3.600 m2
rådgiverrolle / project responsibility: rådgivning i totalentreprise

Krøyer Hus er beliggende på kanten af Carlsberg Byen og det gamle Vesterbro med et skalaspring fra klassiske københavner karrér til Humlebys rækkehuse. Mod øst og syd ligger de travle bygader – Vester Fælledvej og Ny Carlsberg Vej. Mod vest og nord et fremtidigt grønt parkrum og en passage.

Kontekstuelt er bebyggelsen således beliggende et meget spændende sted med stor spændvidde i skala og stemninger / aktivitet. Dette fortolkes arkitektonisk i en terrasseret bevægelse fra 3-6 etager og et varieret funktionsprogram med institution, erhverv samt boliger i mange forskellige størrelser. Samlet indeholder bebyggelsen 14 rækkehuse, 85 lejligheder, 3 erhvervslokaler og en børneinstitutionen med plads til 10 grupper. Der etableres p-kælder med bil- og cykelparkering, depoter, teknik mv. under hele bygningen.

Bygningen er disponeret med institution og erhverv i basen og boliger herover – mod Humleby og parkrummet er der dog boliger i stueplan da der placeres nye rækkehuse med forhaver.
Mod Vester Fælledvej er der en fælles opgang som giver adgang til kælderen og gårdhaven der er beliggende i 1. sals niveau. Fra gårdhaven har beboerne adgang til deres boligopgange og indgange til rækkehuse. Den fælles opgang udformes med en stor elevator med plads til cykler, barnevogne mv. Tilknyttede funktioner er i kælderniveau cykelparkering og i 1. sals niveau et fælles beboerrum til sociale aktiviteter.

Materialer
Krøyer hus bliver med sin beliggenhed ved Ny Carlsberg Vej en hjørnesten i det nye bykvarter. Materialevalg afspejler et ønske om at knytte bygningen til Carlsbergs stoflige, tunge udtryk med tegl og detaljering i forbandter mv.

Der anvendes to forskellige materialer mod gade og gård – henholdsvis tegl og skiffer.
Hele bebyggelsens yderside er således skalmuret i tre forskellige forbandter. Den valgte tegl er i mørke grå-gule toner som matcher Humlebys patinerede gule tegl.

Basen mures i løberforbandt eller krydsforbandt hvor hver anden række er trukket frem så der dannes et horisontalt relief. Gavlene mod Humleby er ligeledes muret i dette forbandt. Fra 1. – 4. sal anvendes et krydsforbandt. Hjørnet af Ny Carlsberg Vej / Vester Fælledvej fremhæves med et krydsforbandt med fremskudte kopper i et rude-mønster. Der anvendes den samme tegl overalt.

Mod Ny Carlsberg Vej og Vester Fælledvej udsmykkes facaden med et særligt motiv – en stiliseret humleblomst eller lignende motiv der refererer til Carlsberg. Hermed sendes en hilsen til Carlsbergs tradition for teglbyggeri og bygningsmæssig udsmykning.

udsnit 1_50 A 500x500

Model

K01_T97_H2_EXX_N02

K01_T97_H2_EXX_N01

K01_T99_H1_E01_N01