MA-201_SK_ic updated BPHØ forside

begrønning af ørestad facade syd


entasis har udarbejdet koncept og projektforslag til begrønning af en eksisterende p-hus facade i ørestaden. i forbindelse med opførelsen af en boligkarré tilstødende p-huset, skal facaden ind mod gården begrønnes, så den fremstår grøn, livgivende og foranderlig i gårdrummet ind mod boligerne. det ønskes at skabe en mangfoldig og frodig væg i hele facadens højde.

MA-201_SK_ic updated BPHØ forside

P:241 - BEGRØNNING P-HUS ØRESTAD�7_TEGN�7-03_ARK�3_TEGNING

at the beginning
det første år

5yrs
efter 5 år

10yrs
efter 10 år

20yrs
efter 20 år

Scenografi
Facaden som scene, hvor planterne er rekvisitter i årstidernes fortsatte forestilling/lystspil. Med en dobbelt-lags beplantning er scenen sat for et grønt, frodigt, foranderligt og oplevelsesmæssigt robust grøn scenografi på P-husets facade. De to plantninger komplementerer hinanden, så der opnås en årstidsvariation med to lag af plantninger. Et stedsegrønt bagtæppe og et flimrende, blomstrende lag af slyngplanter på scenens forkant.

Bagtæppet
Betydning: ‘hængende tæppe, ofte med dekoration eller (malet) motiv, der danner baggrund på scenen, fx i et teater’
Bagtæppet udgøres af den eksisterende facade-konstruktion, og fungerer som en solid bagvæg med klatreplanter, som vokser direkte på aluplade-konstruktionen.

Sløret
Overført betydning: ‘fænomen der slører udsynet eller får noget til at ændre udseende’
Sløret udgør en påhængt wire/vinkeljern-konstruktion, hvorpå der vokser slyngplanter. Dette lag giver en dybde til facaden, som får en tredimensionel virkning i gårdrummet. Listerne skal ikke være tykkere end 1-2 cm. Ellers får planternes slyngtråde svært ved at gribe rundt om dem. I projektet er der valgt wires med en brede på 4 mm. Der skal også helst være nogle vandrette ’tværliggere’ at gribe fat i.

Udvikling/år
Bagtæppet kan varieres med flere klatreplanter, hvilket vil øge robustheden og den oplevelesmæssige variation.

Udvikling/årstid
Sløret består af en sammensætning af forskellige slyngplanter med forskellige egenskaber. Der findes stor variation indenfor blomstringsperiode, farve, bladformer, højder, bladfarver, barkoverflader og vækstform. Plantesammensætningen og placeringen afstemmes nøje, så den årstidsmæssige scenografi bliver koordineret i et smukt og oplevelsesrigt grønt ‘facade-stykke’.

BPHØ-udsnit