k3 forside

inter city hamar


projekt / project: mulighedsstudie
år / year: 2016
adresse / location: hamar
bygherre / client: hamar kommune

I forbindelse med udviklingen af dovrebanen, den fremtidige intercity togforbindelse mellem Oslo og Lillehammer (2030), har Dyrvik arkitekter og entasis på vegne af hamar kommune, tegnet mulighedsstudier til 4 forskellige tracéalternativer igennem Hamar. Entasis har udviklet alternativerne K1 vest med kulvert og K3 øst. I begge forslagene har vi haft fokus på stationsnær fortætning, forbindelser kontra barrierer, herlighedsværdier og den hamarske skala.

k3 forside

 
 

K1 vest med kulvert
K1 visual flyby

I K1 vest med kulvert-alternativet er stationen placeret over kulvertåbningen og rejsende ankommer derfor hamar med udsigt over mjøsa og rejsetorvet. Bebyggelsen følger den hamarske kvartalsstruktur, indført i 1848, og bygger videre på hamarsk skala og eksisterende forbindelser og sigtelinjer. Der er friholdt for bebyggelse i vest, hvor der er udsigt til mjøsa over kulverten. Mod vest fletter det grønne landskab over kulvert sig ind med koigen, et grønt friområde langs vandkanten. Strandgateparken bliver bevaret og skaber, sammen landskabet over kulverten, en grøn ramme rundt det nye vandrummet. På denne måde etableres det nye blå og grønne herlighedsværdier helt ind mod hamar centrum, samtidigt som at forbindelsen mellem centrum og mjøsa forstærkes.
 
1_8000 A3

 

1_4500 A3

 

K1 visual bakkeplan

 

k3 øst
k3 visual flyby
Også i k3 øst-alternativet er stationen løftet over togskinnerne, så rejsende ankommer Hamar med udsigt over Mjøsa, Vikingskipet og den nye jernbaneparken. Stationen er placeret på sydsiden af perronerne for at forstærke den visuelle forbindelse ind til centrum og korte ned på afstanden for de prioriterede bløde trafikanter. En ny bybuss med hyppige afganger og bycyklerne begrænser rejsetiden mellem stationen og centrum. Bebyggelsen møder togskinnerne med en ryg af næringsbyg som fungerer som en lydmur for boligerne bag. Bilvejerne, der kan opleves som barrierer, samles langs togtraséet og en ny herlighedsværdi, i form af en kanal, etableres mellem østbyen og den stationsnære fortætningen. Dette nye grøntområdet knytter sig på jernbaneparken, der har blevet revitaliseret, og skaber en oplevelsesrig forbindelse mellem stationen og centrum.

 

1_8000 A3

 

1_8000 A3

 

K3 visual bakkeplan