forside

papirøen


Projekt / project: konkurrence
år / year: 2016
adresse / location: Christiansholm
bygherre / client: by & havn
areal / size: 45.000 m2.

entasis var i 2016 prækvalificeret sammen med HLA og Büro Happold til masterplankonkurrencen om Christiansholm, også kaldet Papirøen i daglig tale. Målet var at skabe en ny bydel på øen midt i inderhavnen – primært bolig, men også med erhverv og et helt nyt svømme- og havnebad som kronen på værket.
Forslaget til tegnestuen Cobe blev valgt som vinder af konkurrencen.

Forslaget tog udgangspunkt i øens oprindelige funktion som en åben logistisk flade hvorpå alt kan foregå og som alle kan indtage. Hovedgrebet var således en nytænkning af de eksisterende lagerhallers robuste og rationelle byggesystem, som strakte sig over hele øen, kun afbrudt af mindre pladsrum og smalle stræder som ville holde den fremherskende vind i havnen ude af bydelen. Herpå rejstes der 13 boligtårne med store fælles taghaver oven på de nye ”lagerhaller”.

forside

 

0 stueplan

 

0 taghave

 

diagrams_exploded
 

33665 tværsnit 1_200

 

street view
 

ROOFGARDEN8
 

APPARTMENT
 

33665 slagter
 

33665 office
 

33665 kayak
 

corner view without red corner
 

bridge view