forside

bibliarium


projekt / project: transformation, kultur
år / year: 2010 –
adresse / location: gothersgade, københavn k
bygherre / client: dansk bibelselskab m.fl.
areal / size: 2.500 m2

Entasis har tegnet et forslag til de arkitektoniske rammer om formidlingen af bibelske fortællinger i et såkaldt bibliarium. Indholdsmæssigt peger bygningen bagud i tid samtidig med at den præsenterer en radikal nyskabelse: Bibelen som fortælling omsat til arkitektur.

Baggrunden for projektet er et ønske om at formidle Bibelens indhold på en ny måde og i en delagtiggørende iscenesættelse at engagere, oplyse og skabe dialog.

Bibliariet bygges ind i Sct. Andreaskirken og bidrager til Københavns ”Museumsinsel” i dialog med Parkmuseerne. I forbindelse med transformationen vil København få to små nye byrum: en forplads og en gårdhave der begge livliggøres af Bibliariets café.

 

forside
 

A2_100_ plan 00
 

A2_100_ plan 01
 

A2_100_ længdesnit
 

oppefra
 

ude
 

Jerusalem View