cover

hamar herfra


projekt / project: mulighedsstudie
år / year: 2014
adresse / location: hamar
bygherre / client: hamar kommune

I forbindelse med den fremtidige opgradering af jernbanestrækningen mellem oslo og lillehammer, står mjøsbyen hamar foran store forandringer. Opgraderingen betyder at jernbanetracéet igennem byen skal ændres. Enten lægges jernbanen langs søfronten og danner en ny horisont foran byen, eller så lægges den øst for centrum, med en stationsplacering tæt på vikingskipet. Entasis tegnet i 2014 mulighedsstudier for begge alternativer på vegne af hamar kommune. Vi har kaldt vores projekt for øst-alternativet ”hamar herfra”.

Vores mål har været ”et sammenkoblet Hamar”.
Opgaven med at integrere jernbane og ny station ved Vikingskipet, har iboende trusler for en vellykket udvikling av Hamar som by. Vi snakker om barriere i form av fysisk adskillelse, og barriere i form av store afstande mellem to knudepunkter: eksisterende bykerne og det nye stationskvarter. Vores projekt handler om at ’uskadeliggøre’ truslerne, og skabe én sammenhængende by. Vævning og sammenfletning af tætte byrum og gader, er midlet for at nedbryde barriererne. Det nye tracé får ikke lov til at diktere udviklingen af byen. Hamars ambitioner har kontrollen.

Arbejdet har bestået i at knytte by og gader sammen på tværs af sporet, og skabe sammenhængskraft – nedskalere banelegemet og gøre det til en uadskillelig del af det nye kvarter – en aktiv arkitektur som også giver tilbage til byen i form av byliv og attraktive lejemål.
Resultatet er et tæt og lavt kvarter, hvor banelegemet og station ‘næsten ikke er til at få øje på’.

Projektet er todelt. I det første alternativ er jernbanen løftet op og byens gulv fortsætter under banen. I det andre alternativ ligger jernbanen på terræn og det er byens gulv der er løftet op og fortsætter ovenpå.

cover

 

entasis mappe_Page_07

 

entasis mappe_Page_12b

 

vis_flyby forbindelser

 

vis_byensrum

 

vis_byens tage

 

vis_byensrum

 

vis_station_ankomst

 

vis_station_perron

 

vis_station_sport

 

vis_sydney

 

vis_flyby_station

 

illustrationerne nedenfor viser alternativet hvor jernbanen ligger på terræn og byens gulv fortsætter ovenpå.

entasis mappe_Page_48

 

entasis mappe_Page_49

 

entasis mappe_Page_53