betonelementprisendk / entasis modtog betonelementprisen 2009 for boligbebyggelsen emaljehaven. ”en oscar til betonarkitektur” stod der i licitationen den 5. marts 2009 i forbindelse med offentliggørelsen af betonelementprisen.

uddrag fra motiveringen:
”det er et byggeri i københavns barske nordvestkvarter, som kan holde stand mod kedsomheden, der stråler ud fra de omkringliggende boligblokke – et bygningsværk, der har den blanding af råhed og poesi, som var i det gamle industrikvarter med emaljefabrikken og det gamle andelsmejeri ”enigheden” og meget andet”.

”ved at kombinere ensformigheden med variationen – ved at reducere antallet af detaljer, og derefter forfine dem – er der med disse enkle greb skabt et stykke arkitektur af høj kvalitet casino – og netop derfor er bebyggelsen emaljehaven og dermed arkitektfirmaet entasis værdige til at få tildelt betonelement-prisen 2009.”

projekt / emajlehaven
link / [bef.dk] takketale

en / concrete panel award

entasis receives the concrete panel award 2009 for the “emaljehaven” housing. “an oscar for the contrete architecture” is said in “licitationen” March 5th 2009 when announcing the concrete panel award.

excerp from the motivation:
“it is a building i the rough northwest of Copenhagen that keeps the boredom radiating from the surrounding buildings at bay – a structure that in it has the mixture of rawness and poetry that was the old industrial neighbourhood with the enamel factory and the old cooperative dairy “agreement” and many other features”

“by combining uniformity with variation  – by reducing the amount of details and then refining them – these simple actions have created a piece of architecture of high quality – and that is precisely why the building emaljehaven and thereby the architectural firm entasis are worthy of the concrete panel award 2009.”

project / emaljehaven
link / [bef.dk] acceptance speech