birkendegaard


Projekt / project: ombygning af gammelt mejeri
År / year: 2010 –
Adresse / location: birkendegaard gods, kalundborg
Bygherre / client: familien faye
Areal / size: bygning 470m2, landskab 240m2
Entreprisesum / contract sum: bygning 4.1 mill. Kr., landskab 0.4 mill. Kr.

Dk / Familien Faye ejer et af Sjællands smukke store godser. Generationsskifte har ført til bortforpagtning af jordene og fokusering på at bringe liv til gården ved at ombygge længer, stalde og mejeri til kontor, bolig og kultur.
Entasis arkitekter er engageret til at forestå revitaliseringen af gårdens gamle mejeri. Mejeriet ombygges til eventbygning og kursusejendom med tilhørende trinbræt og lommer – små elaborerede opholdsflader, der knytter sig tæt til bygningen. Dertil en separat bolig.

En / The Faye family owns one of Sjællands beautiful large estates. Generational succession has led to the leasing of the lands and a focus on bringing life nbso online casino reviews to the farm by rebuilding wings, stables and dairy to office, housing, and culture.
Entasis architects have been commisioned to undertake the redevelopment of the old dairy farm. The dairy is converted to an event building and conference center with appurtenant landscape pockets – small elaborate surfaces, closely related to the building. In addition a separate home.

stedets stoflighed
plan og snit med lommer i stueetagen og nye funktioner på 1.sal