dreyers hæderspris


dk / entasis modtog margot & thorvald dreyers fonds hæderspris d. 23.11.2005.

uddrag af motivering:
“tegnestuens strategi er at skabe op-levelsesmæsig dynamik via forholdet mellem de skabte rum og menne-skets fornemmelse og bevægelse heri. arkitektur er i deres univers. idéen før formen – det åndelige indhold. materialet, lyset, rytmen og rummets proportioner er kun virkemidler for oplevelsen. når vi så ser og oplever entasis’ arki-tektoniske løsninger, så glædes vi netop over den følsomme og bevidste gennemførelse af de projekter, som de i årenes lab har været optaget af og som er blevet realiseret.”

læs hele motiveringen her
link / [pdf]

en / on the 23rd of november 2005 entasis was awarded the diploma of margot and thorvald dreyer’s foundation

extracts from the motivation:
“the strategy of the architectural practi-ce is creating an eventful dynamic via the relation between the created spa-ce and the human experience and movement in the same. according to entasis’ universe, in ar-chitecture, idea – the spiritual contents – comes before form. material, light, rhythm and the pro-portion of space are means for the experience only. it is exactly when watching and expe-riencing entasis’ architectural solu-tions that we are pleased with the sensitive and conscious accomplish-ment of the projects, in which they have been absorbed and which have been realized throughout the years.”

entire motivation in danish
link / [pdf]