solprisen


dk / Entasis, Carlsberg og Esbensen modtog nov. 2007 Københavns Kommnues solpris for det ambitiøse afsæt med at gøre Københavns nye levende bydel – Calsberg – til et CO2 neutralt område.
Midlerne til at indfri denne vision er mangfoldige – fra håndtering af vand over integreret energidesign og en ambitiøs trafikstrategi til anvendelsen af vedvarende energikilder – bl.a. solen og vind.

link / [esbensen.dk] [solarcitycopenhagen.dk]

en / in november 2007 entasis, carlsberg and esbensen were awarded the solar award of copenhagen municipality for the ambitious take-off to trans-form the new living urban area co-penhagen – carlsberg – into a CO2 neutral area. the means for fulfilling this vision are multiple – from the handling of water, integrated energy design and an ambitious traffic strategy to the use of renewable energy sources – among others sun and wind.

link / [esbensen.dk] [solarcitycopenhagen.dk]