nøgletal / key figures


Ejerforhold

Entasis as ejes 90% af Christian Cold og 10% af Trude Mardal.

Entasis ledelse udgøres af indehaver Christian Cold, Signe Cold, partner Trude Mardal og associeret partnere Dorte Hærvig Dalgaard. Entasis har siden 2012 oplevet en stigende opgavemængde og har nu en fast medarbejderstab på 26 arkitekter, landskabsarkitekter og konstruktører (inkl. ledelsen) samt 2 studerende.

Alle tal i 1.000 kr.

 

regnskabsår

2011

2012

2013

2014

2015

nettoomsætning

6.521

15.319

28.772

27.367

39.612

årsresultat før skat

498

3.213

3.494

4.049

4.319

aktiver

4.389

10.083

12.596

14.939

12.535

egenkapital

2.538

4.932

5.150

5.578

5.882

soliditetsgrad

57.82

48.91

40.89

37.34

46.92