plejecenter sønderhaven


Projekt / project: nybygning plejecenter, ældreboliger
År / year: 2010 –
Adresse / location: ballerup
Bygherre / client: ballerup kommune
Areal / size: bygning 8.200m2, landskab 11.800m2
Entreprisesum / contract sum: bygning 114.0mill. Kr., landskab 8.9 mill. Kr.

Dk / Ballerup tilbyder med et nyt plejecenter, 16 ældreboliger og 16 handicapboliger, byens ældre borgere såvel som svært handicappede en grøn oase. Det klassiske institutionelle byggeri viger til fordel for en række bygninger i en lund, der har hjemlighed og empati som mål: et sted hvor man kan leve i værdighed i pagt med den omgivende natur i en bæredygtig arkitektur.
Et besøg på Sønderhaven vil opleves friktionsfrit; funktionalitet i form af korte afstande og optimal organisering af funktioner skaber overskud til at nyde de gode materialer, det smukke bløde sollys, det fine landskab og (forhåbentligt) det gode selskab. Oplevelsen af friktionsfrihed knytter sig også til plejecentret som et energiklasse 0 byggeri. Målet nås ved en kombination af integreret energidesign og tekniske applikationer frem for brug af små vinduespartier. Kontakten til naturen er i højsædet.
Huset opføres pt. og forventes færdigbygget efteråret 2012.

En / with a new nursing home, 16 elderly and 16 disabled residences, ballerup offers a green oasis for the city’s elderly as well as severely disabled. The classic institutional building gives way to series of buildings in a grove with homeliness and empathy as key goals: a place you can live in in dignity and in harmony with the surrounding nature in a sustainable architecture.
A visit to Sønderhaven will be experienced as friction free: functionality in the form of short distances and optimum organization of functions creates the energy to enjoy the good materials, the beautiful soft sunlight, the delicate landscape and (hopefully) the good company. The perception of no friction also relates to the nursing home as an Energy Class 0 building. The goal is achieved by a combination of integrated energy design and technical applications instead of using small windows. The contact with nature is paramount.
The house is currently under construction, and is due for completion autumn 2012.