Kampsportens Hus præmieres

Kampsportens Hus på Nørrebro er blevet udvalgt til præmiering ved Københavns Kommunes Bygningspræmiering 2023.

Ved præmieringen lægger Københavns Kommune vægt på, at byggeriet tager udgangspunkt i stedets særlige karakter og bidrager til oplevelsen af København som en by med kvalitet i bymiljøet – en bemærkning vi i stor grad sætter pris på og er enige i.

 

Bygningen står på hjørnet af Frederikssundsvej og Lygten. Et på alle måder uroligt byrum, hvor bygningen indgår i dialog med højbane, station, transformerstation og Koppels brutale bygning, samtidigt med at bygningen danner et uderum, skærmet, til bevægelse og leg.

Arkitektonisk leger bygningen med bygningsdele kendt fra særligt japansk arkitektur. Her ses facaderne som felter af glas og glas med isolering bag, som kan få en til at tænke på papirsvæggene i traditionelt japansk byggeri. Dette ses også i facadens dybe, sorte  vinduesbånd der inddeler facaden både horisontalt og vertikalt i et markant grid. Bygningens gradvise tilbagetrækning både vertikalt, med den forskudte facade mod nord og den horisontale tilbagetrækning mod vest, giver giver plads til uderum på tagfladerne. Samtidigt viser den en respekt til de nærmeste bygninger. Denne stabling af bygnings lagene giver desuden en udkragning mod krydset og viser dermed en tydelig indgang til huset.

Med byggeriet har København fået et fyrtårn for kampsport, der kendetegnes ved at være et åbent og inviterende mødested, som skal vise nye veje til, hvordan kampsport, leg og bevægelse kan forenes.

Projektet er lavet sammen med Einar Kornerup og Henry Jensen.

Læs mere om Kampsporten Hus her.

15.05.2023