rejsegilde A.C.Meyers Vænge

Rejsegilde på A.C Meyers Vænge i Sydhavnen, starring sagsarkitekt Mikkel Madsen. Projektets erklærede mål er at opføre et bykvarter der gennem sin størrelse samler og indrammer et nyt byliv med en stærk egen identitet. Bebyggelsen består af 19000 m² rækkehuse og etageboliger der varierer fra 2 til 6 etager inkluderende bolig og erhverv. Området er beliggende mellem A.C. Meyers Vænge og Scandiagade og er del af et byudviklingsområde i Sydhavnen, hvor der etableres boliger og erhverv på de tidligere havne- og industriområder. Entasis er arkitekt og landskabsarkitekt på projektet, der er en totalentreprise med MT Højgaard.

23.08.2018