Thomas B. Thriges Gade nærmer sig sin endelige afslutning efter ti år

Byomdannelsesprojektet Thomas B. Thriges Gade nærmer sig sin endelige afslutning efter ti år, og er landet smukt og veltilpasset midt i Odense. Vi er både stolte over resultatet og utroligt glade over at have været totalrådgivere hele vejen igennem.

I sommer blev byomdannelsen i Thomas B Thriges Gade officielt indviet, uagtet at der stadig var flere ufærdige byrum. I løbet af de første måneder i 2022 bliver den allersidste klinke lagt, lyset tændt og vandet åbnet i fontænen på Sct. Albani Torv. Det har været et imponerende og lærerigt 10-årigt forløb, som vi er glade for at have været en del af, og samtidig er vi uhørt stolte over det endelige resultat – der stort set er identisk med det konkurrenceprojekt, som blev udviklet gennem hele 2011. Samarbejdet med Odense Kommune og Realdania har været fornemt. Med så omfattende et projekt, som har trukket på stort set samtlige ekspertiser hos vores samarbejdende partner, Sweco, har der naturligvis også været barrierer undervejs, men de er overkommet, og resultatet taler sit eget tydelige sprog.

Thomas B Thriges Gade var en trist firesporet vej, der skar Odense over i ca. 35 år. I dag har entasis + Sweco efterladt en ’by-maskine’ der umærkeligt syr byen sammen, skaber fine byrum og et overbevisende bymiljø med boliger, erhverv, handlende, cyklende og dertil en helt særlig parkeringskælder, der holder det hele på plads og sikrer en bilfri bydel midt i byen.

En tydelig forståelse af skala og af byen Odense sammenholdt med vores utrættelige arbejde med at sikre gennemtænkte løsninger, hvor alle forhold bliver vendt – fra affaldshåndtering, brandredning, afledning af regnvandet, belysningen, tilgængelighed, beplantning med mere. Visionen bag projektet blev formuleret i 2011, og vi har holdt fast i den gennem hele perioden: en tæt grøn bykerne, hvor tætheden primært blev udfordret af brandkøretøjernes opstillingskrav og ledningernes kamp om pladsen i terræn. Bygherre og myndigheder har udgjort et professionelt modspil, men har også haft stor tillid til projektets styrker, som nok krævede en ekstra omgang med letbane og forsyningsselskaber – men nåede sikkert i mål. Ca. 50.000 etagemeter nybyggeri, en p-kælder på 30.000 m2 og 10 byrum senere står Odense med et showpiece og en kraftpræstation, som vi kun kan ønske byen et stort tillykke med. Vi glæder os til at præsentere projektet i billeder og ord, når den sidste brolægger har forladt stedet.

Thomas B Thriges Gade er et tydeligt udtryk for, at vi altid tager udgangspunkt i et sted. Den stedlige karakter fremstår klart på stedet og i gadebilledet, opleves i byens rum mellem husene, og når man sammenholder struktur og volumen med vores øvrige vigtige masterplaner på Carlsberg, Levantkaj og Karlastaden, som hver for sig repræsenterer en meget prægnant fortolkning af sted og program. Heri består vores ærinde – at levere langtidsholdbare byer og bygninger, som inspirerer, overrasker og fungerer fra dag 1, og som kun bliver bedre over tid.

16.12.2021