Vinder af Levantkaj

Team Entasis har vundet konkurrencen om den næste store udbygningsetape af Nordhavn: En ny bydel med en helt særlig identitet, der beriger den Københavnske mangfoldighed. Levanten er Københavns store kommende byudviklingsprojekt, der følger den succesfulde udbygning af Århusagadekvarteret. Levanten rummer ca. 505.000 nybyggede m2, foruden en stærk og alsidig palet af by- og landskabsrum.

“Levanten” er teamets arbejdstitel: Et historisk geografisk begreb med duft af noget eventyrligt, med den pointe at den nye bydel tilføjes et tvist mod det særegne og eksotiske. Navnet Levanten vidner om de eventyrlige inspirationer som verden gennem århundrede har bragt til landets hovedstad.

Levanten anlægges hvor containerterminalen i dag fører gods til og fra den store verden. Containerterminalens stringente logistik og internationale karakter har inspireret til et helhedsgreb hvor et arboret – eksoter såvel som herboende – står i lige rækker mod syd for at opløses og blandes til en frodig helhed mod nord. Mellem trærækkerne tegner store pakhuse en høj og markant front mod den sydvendte Levant Kaj og mod København. Den store skala og den præcise rytme transformeres gennem disruptive påvirkninger fra metroen, tekniske traceer m.m. til en differentieret tæt lav bebyggelse mod nord. Bydelen kommer til at rumme alsidige boformer fra lejligheder i pakhusene mod syd til rækkehuse og fritstående villaer mod nord. Erhverv findes koncentreret stationsnært og flettes glidende ind i boligbebyggelsen. Der arbejdes med bæredygtige og bylivsskabende ideer om madbilletter til en stribe restauranter, der ligger ud til den syd orienterede Levant Kaj, så hver erhvervsbygning ikke skal have et dyrt industrikøkken. Restauranterne har kundegrundlag i erhvervet om dagen og hos beboerne om aftenen. Under højbanen tænkes enkle produktionsbygninger, der kan rumme den boblende underskov af mikroproduktion som Købehavnerne oplever og nyder. Byliv opstår spontant, men også gennem strategiske indgreb i vanetænkningen.

Levanten tilbyder en bred palet af by- og landskabsrum: Den 600 meter snor-lige lange Levant Kaj Park med et utal af tilbud mellem de tværgående læhegn, de stille hængende haver på øens midte og et inkluderende og legende landskab omkring Skudehavnen og Skudehavnsløbet. Bolignære udearealer er ikke blot henvist til en skyggefuld gård, men udfolder sig i et utal af tilbud der spænder fra naturgader til urban farming på p-husenes store tagflader.

Levanten bryder stedsspecifikt med den Københavnske konsensus, der omhandler røde teglstensbygninger i karreform for at introducere en ny dreng i klassen – en berigelse for København som helhed.

Team Entasis er et samarbejde mellem Entasis, GHB, Hall McKnight, Niras og Trafikplan.

9.01.2018