a.c. meyers vænge

År 2016-2019
Adresse A.C. Meyers Vænge, Sydhavnen
Bygherre Patrizia
Areal, m2 19 000 m2
Samarbejdspartnere MT Højgaard, Enemærke & Petersen
Kundens ønskeliste nyt bykvarter med stærkt identitet
rekreativt landskab med forbindelse til havnen
bygbarhed
stærkt samarbejde
Projektkategori boligerhvervmixed usemasterplanlandskabtotalentreprise

A.C. Meyers Vænge erklærede mål er at opføre et bykvarter der gennem sin størrelse samler og indrammer et nyt byliv med en stærk egen identitet.

Området er beliggende mellem A.C. Meyers Vænge og Scandiagade og er del af et byudviklingsområde i Sydhavnen, hvor der etableres boliger og erhverv på de tidligere havne- og industriområder. Tværs gennem området løber Den Grønne Kile, og internt bindes bebyggelsen sammen af et grønt, varieret landskab, med grøfter til regnvandshåndtering, som et gennemgående tema. Landskabet er uformelt, og anlagt med opholds- og legeområder, med vægt på små og større fællesskaber. I syd dannes Kvarterspladsen, en... Læs mere

entasis a.c. meyers vænge entasis a.c. meyers vænge entasis a.c. meyers vænge entasis a.c. meyers vænge

Bebyggelsen består af rækkehuse og etageboliger der varierer fra 2 til 6 etager. Etageboligerne afgrænser området mod nord og syd. Bebyggelsen er udført i et gennemgående materialevalg. De ”udvendige” facaderne på etagehusene der omkranser området og henvender sig mod omgivelserne udføres i teglsten. De indvendige facader der åbner sig op mod fællesarealer og udføres i et grind af betonelementer der indrammer altaner, vinduer og terrasser. Etagebebyggelsernes højloftede stueetager udgør en base i gadeniveau, der fremstår i betonelementerne med store åbne glaspartier, der inviterer til offentlige funktioner og anvendelser. Både tegl- og betonfacader fremstår i grids med en klar aftegning af vindues- og dørpartier. Murværket er tilføjet artikuleringer i kraft af fremtrukne teglfelter og/eller tilbagetrukne blændfelter/vinduer. Den stramme organisering af facaderne finder variation i den skiftevise takt i placering af altaner, opsprosninger m.m.