carlsberg

Carlsberg flytter i 1850 fra den Københavns Middelalderbys centrum ”langt ud på landet”. 2 km. fra byporten uden for forsvarsværket er der optimal adgang til vandressourcer og virksomheden kan ekspandere uden forhindringer. I løbet af de efterfølgende 150 år er bryggeriet vokset til en international gigant, Københavns forsvarsanlæg er nedlagt og arbejderkvarterer er skudt op uden for bykernen. Hvor bryggeriet førhen lå i det åbne land med store logistiske og strategisk ekspansive fordele, vokser København og i løbet af 100 år er Bryggeriet omsluttet af boliger. Byen fungerer i sidste ende som en spændetrøje for bryggeriets udfoldelse. I begyndelsen af... Læs mere

entasis carlsberg byen

Carlsberg gør op med den stereotype opfattelse af at bæredygtige byer skal designes af lineære ingeniørdominerede processer. Bæredygtighed i sin fulde og bredspektrede gestalt er mere kompleks end som så. Når Arkitektfagets store internationale udøvere skaber såkaldt bæredygtige byer i Kina og Dubai står bygningerne i en strukturel orden så sol og vind fordeles ligeligt. Man gentager modernismens tekno-arkitektoniske valg og fejl. Carlsbergs uregelmæssige og tætte struktur løfter vinden over tagene og væk fra gaderne. De tætte gader betinger generelt at erhverv placeres under boliger i byens huse. Hvor erhverv skal undgå overophedning og generende sollys ånder boligerne og beboerne med passiv solenergi. Erhverv producerer overskud af energi som genbruges i boligerne. Kombination af bolig og erhverv sikrer liv 24/7 og gør samtidig investeringen robust overfor markedssvingninger. Kontaktfladen mellem erhverv, kultur, uddannelse og boliger skaber social mobilitet og social bæredygtighed. Hierarkiet af byrum, tårnhuse og byhuse i et koordineret og helhedsskabende arkitektonisk vokabular sikrer en arkitektonisk bæredygtighed. Energien produceres af store havvindmøller og solceller på tagene. Carpooling og den københavnske konsensus om at det er smart at cykle fører til lav emission og højt helbred. Carlsbergs bæredygtige profil er resultatet af helhedstænkning hvor en række tiltag understøtter hinanden og skaber positive muligheder. Bæredygtigheden er ikke båret på afsavn men på ideen om at privilegere beboerne.