kjeldahl hus

Byggeafsnit 9 er beliggende i den sydøstlige del af Carlsberg Byen på ruten mellem Carlsberg Station og bydelens centrum. Byggeafsnittet består af Kjeldahl Hus, Forchhammer Hus, Djørup Hus og Vogelius Tårn i midten på Bydelspladsen, hvor entasis har tegnet Kjeldahl Hus.

Carlsberg er teglens by. Den går igen overalt i det gamle byggeri og fortæller om stedets robuste historie, om håndværk og bygningskunst. Længehusets godt 110 meter lange facade mod vest ligger overfor to af Carlsberg Byens mest kendte byggerier, den gamle Mineralvandsfabrik og de nye forskerboliger. Materialevalg og detaljering af Kjeldahls hus er inspireret af omgivelserne. Materialerne er enkle, ærlige, stoflige og patinerer smukt. Tegl og træ tilsat noter af beton og sort stål/ alu samt begrønning. En grådæmpet gul, nærmest lerfarvet tegl kombineres med lodrette grånede trælameller og begrønning af tag, tagterrasse og facade. En pergola spændes hen over den smalle passage Flaskehalsen og skaber et intimt grønt rum og læ for vinden.