odsherred forsyning

År 2023-2025
Adresse Uglekildevej
Bygherre Odsherred Forsyning
Areal, m2 4.500 m2
Samarbejdspartnere Rasmus Friis, Ingeniør'ne, Anne Stausholm Landskab, Runesten Rådgivning
Kundens ønskeliste nyt hovedsæde med grøn profil
bæredygtighed og biodiversitet
trækonstruktioner og træfacader
godt og intuitivt arbejdsmiljø
logistik og fleksibilitet
Projektkategori erhvervinteriørtotalentreprise

Odsherred Forsynings nuværende lokaliteter og funktioner ligger i dag meget spredt. Det nye hovedkvarter på Uglekildevej i udkanten af Vig skal derfor først og fremmest samle alle medarbejdere på ét sted, hvor en fælles hverdag bliver katalysator for en arbejdsplads med stærk identitet og synlighed.

 

Projektets vision arbejder ud fra et gennemgående dogme om, at alle designvalg tager udgangspunkt i ’ærlighed’ og ærlig arkitektur: bygningernes funktioner og teknologier bliver fremhævet som karakterbærende elementer fremfor at blive skjult. Landskabsprojektet tager ligeledes udgangspunkt i denne vision, hvor beplantningen og de rekreative udeområder præges af den vildtvoksende natur og et stort fokus... Læs mere

Projektets øvrige bygninger består af hovedsædets værksteds- og lagerbygning samt garageanlægget til virksomhedens slamsugere, som desuden huser en vaskehal til samtlige af virksomhedens driftkøretøjer.

 

Den indvendige disponering af rum og funktioner følger et stringent bygningsmodul, der afspejles i facadens søjlemotiv. Funktioner, der ikke har behov for dagslys – som ex. lagerhallen, garagen, depoter og teknikrum – ligger i bygningens midte bag lukkede facader i betonelementer, mens værkstederne placeres bag lette træelementer forsynet med store glasflader tilsvarende facaderne på administrationsbygningen.

 

 

Odsherred Forsyningens nye bygninger bliver opført under et igangværende paradigmeskift til mere bæredygtigt byggeri og ansvarligt materialevalg. Som et moderne erhvervsdomicil skal også disse tre nye bygninger imødekomme dette ansvar.

 

Med blik for klima og fremtid opføres store dele af de bærende konstruktioner i træ – et materiale, der giver varme og nærvær. Især den største af bygningerne, som er dedikeret til administrative arbejder og derfor har mange faste arbejdspladser, udføres primært af træ i den bærende konstruktion. Med ’ærligt design’ i mente vil mest muligt af disse trækonstruktioner blive eksponeret og fremstå ubehandlede – rå og ærlige.

 

Trækonstruktioner følger et stramt grid i et system af slanke limtræssøjler og limtræsbjælker. Dertil udstyres alle bygninger med lette tage i trækassetteelementer, der både reducerer CO2-aftrykket direkte og indirekte, idet kassetternes lethed minimerer tværsnittet af bærende søjler og mængden af beton i de bærende betonvægge. Bygningernes lette facader konstrueres ligeledes i træelementer, som præfabrikeres og monteres på bygningerne efter de bærende konstruktioner er opført. En kort og effektiv byggetid er nøglen.

 

Trækonstruktionerne og deres tektoniske detaljer er enkle og ærlige. Foruden sine iboende bæredygtige egenskaber fører den enkle struktur til fremtidig fleksibilitet og derved til en lang levetid. Byggeri i træ er et godt svar på klimaets udfordringer og med det nye domicil i træ er Odsherred Forsyning godt i gang med at tage ansvar for fremtiden.