peter hemming hansen

peter hemming hansen

peter hemming hansen

arkitekt maa, bygningskonstruktør / tlf. 61371714 /

Peters store interesse og spidskompetance er projektering, da han både er uddannet arkitekt og bygningskonstruktør. Peter forholder sig altid kritisk til opgaven og bliver ved med at forbedre og optimerer projektet frem til slutresultatet. Når Peter er på et projekt, er han garant for at den arktektoniske idé bliver ført helt ned i detaljen og materialer, samt udførelsen – en uvurderlig ressource for såvel Entasis, som for bygherren og det realiserede byggeri.