Thomas B. Thriges Gade vinder Projektudviklingsprisen 2022

Building Awards’ projektudviklingspris er i 2022 gået til omdannelsen af Thomas B. Thriges gade under navnet ‘Fra Gade til By’, netop for en vellykket transformation fra 60’ernes billisme til tæt by og fokus på mennesker og byliv.

 

Uddrag fra Licitationen og dommerbetænkningen:

“Med transformationen af Thomas B. Thriges Gade er området før tilbage til den oprindelige grundudformning, mens det historiske gadenet er blevet afspejlet i en ny fortolkning. Med et detaljeorienteret arbejde med belægningen og etableringen af en ny p-kælder formår bydelen på en og samme tid at tilpasse sig den omgivende by og skabe sit eget, moderne udtryk.” “Med en sjælden kombination af fremsynethed i forhold til borgertrivsel og respekt for det gamle Odense, har gaden givet nyt liv til byen. Og projektet har samtidigt fjernet den ’Berlinmur’, der gennemskar købstaden, og som myldrende af biler i alle døgnets timer var med til at fjerne noget af attraktionen ved H.C. Andersens by”

 

I dag, 10 år efter igangsættelsen af projektet, er bydelen vokset med både boliger, erhverv, kulturinstitutioner og et parkeringsanlæg med plads til 1.000 biler.

Læs mere om projektet her.

10.11.2022