thomas b. thriges gade

Adresse thomas b. thriges gade, Odense
Bygherre odense kommune og realdania
Areal, m2 57 000 m2 + 28 000 m2 parkeringskælder + byrum
Samarbejdspartnere sweco
Kundens ønskeliste forbindelse
odense skala
bilfri by-i-byen
Projektkategori boligerhvervmixed usemasterplanlandskab

Thomas B Thriges Gade anlægges i 1960erne for at skabe plads til den voksende biltrafik. Et 700 meter langt og anseeligt bredt vejtracé tvinges gennem den historiske bykerne. Utallige gamle bygninger (der i dag ville blive fredet hvis de fortsat fandtes) må vige pladsen for den nye folkelige åbenbaring: privatbilismen. Thomas B Thriges Gade indfrier de politiske ambitioner og man når nu let og ubesværet ind til og gennem centrum i bil. Men det brede vejtracé deler byen fysisk og bevidsthedsmæssigt i to. Opperationen lykkes men patienten dør.

Allerede ved indvielsen af gaden opstår der kritiske... Læs mere

Hvor byrum møder bygningerne arbejder bygningsarkitekt og landskabsarkitekt særligt omhyggeligt sammen og elaborerer facade og terræn særlig innovativt. Målet er at skabe muligheder for formelle såvel som uformelle ophold. Ud for butikker og restauranter skal der skabes zoner til midlertidig anvendelse. Ved facaden kan der skabes nicher, så man kan sætte sig og læse en avis i solen uden at tress passe. Hvor der er boliger til terræn skal kantzonen levere en lille privat zone til beboerne så de kan møblere og begrønne uden at der opstår tvivl om opholds- og ophavsret. Kantzonen er kronen på værket, idet disse små arkitektoniske greb skal øge brugsværdien for både besøgende og beboere i bydelen. Opgaven om Thomas B Thriges Gade spænder fra den store byskala med historisk tyngde til den mindste detalje i kantzonen der empatisk skal invitere til spontan og midlertidig ophold.