TBT byomdannelsesprojekt – p-kælder

År 2012-2020
Adresse thomas b thriges gade, 5000 odense c
Bygherre partnerskabet ved odense kommune + realdania
Areal, m2 30.000 m2/ 900 p-pladser
Samarbejdspartnere sweco danmark (tidligere grontmij/ carl bro)
Kundens ønskeliste retablere sammenhæng i bymidten
etablering af stor sammenhængende p-kælder med god adgang til bygninger og byrum
nye standarder for hvordan p-faciliteter kan opleves og bruges
Projektkategori mixed usetransformationmasterplantotalrådgivning

Som et led i byomdannelsesprojektet for Thomas B. Thriges Gade har entasis projekteret en stor sammenhængende p-kælder med plads til 900 biler under hele bydelen. P-kælderen er disponeret, så den afgrænser og definerer letbanens forløb gennem området med en underjordisk promenade, der via trapper og elevatorer kobler sig på et tilsvarende fodgængerforløb på terræn langs hele letbanen. På denne måde skabes en god orientering i p-kælderen og dertil en meget stedsspecifik p-løsning, hvor store ubrudte p-arealer med et fast grid af karakterfulde søjler er dominerende.

 

Et Søjlegrid på 8,1 x 8,1 meter, som samtidig definerer p-griddet, er udviklet i tæt sammenhæng med den overliggende bebyggelse hhv. byrum, resulterende i en god og fleksibel struktur, der tilgodeser såvel ønsket om en tæt bydel, mange p-pladser, og en god sammenhæng mellem p-kælder og by. Konstruktioner er en blanding af betonelementer (søjler & TT-dæk) og pladsstøbt beton, der er ideel i et blødt og kurvet formsprog, inspireret af letbanens kurve og som en bemærkelsesværdig kontrast til bygningernes mere kantede formsprog.