jægersborg have

År 2012-2014
Adresse Jægersborg Allé, Gentofte
Bygherre Gentofte kommune
Areal, m2 6700 m2
Samarbejdspartnere Marianne Levinsen landskab, Moe & Brødsgaard, HHM
Kundens ønskeliste hjemlighed
historisk kontekst
generøs åbenhed i institutionen
nytænkning i plejebolig
Projektkategori boliginstitutionsundhedkulturarvtotalentreprise
entasis jægersborg have

Jægersborg Have, et nyt plejecenter i Gentofte Kommune, genåbner området hvor Chr. D. 4.´s Jægersborg Slot engang lå som et naturligt og storslået centrum i et åbent landskab.

For enden af den aksiære Jægersborg Allé bor 72 ældre borgere i et firelænget ”slot” med et hovedhus der markerer sig i højden.  Aksen der førhen ledte til kongen, fører i dag til stedets uformelle hjerte: et gårdrum der i sin kraft af sin skala, form og materialitet opleves som et quasi interiørt rum, hvor beboerne kan forlænge sommerens udeophold. Gårdrummet anvendes også  til udadvendte offentlige events, som... Læs mere

Entasis Jægersborg have Entasis Jægersborg have Entasis Jægersborg have Entasis Jægersborg have

Beboerne flytter ind i en plejebolig hvor emner som hjemlighed, dagslys, privathed og overgang til fællesskabet har skubbet til den gængse indretning af plejeboligen. Mod fællesarealet findes en dyb niche hvor beboeren kan møblere og præge sin indgang personligt – en gradueret overgang mellem fællesskab og privat hjem.

Boligen kan transformeres i takt med beboerens skiftende behov – fra den selvhjulpen til sengeliggende, fra klart tænkende til dement. Den ældre flyttes ikke rundt til plejehjemmet, men bevarer sin værdighed i sit sidste tilpassende hjem.