renbæk kirke og forsamlingshus

År 2012-2014
Adresse Renbæk Vej, Skærbæk
Bygherre renbæk statsfængsel
Areal, m2 375 m2
Samarbejdspartnere AK83
Kundens ønskeliste inspiration og inklusion vs. straf og eksklusion
ulige konglomerat af funktioner
Projektkategori kultur
entasis renbæk kirke

To ildsjæle har gennem en menneskealder arbejdet med at vejlede og inspirere unge kriminelle i Renbæk Statsfængsel fra to meget forskellige professionelle platforme. Beskæftigelseslederen og præsten som generator for et samlingspunkt for fængslet der rummer: kirke, samlingshus, præstekontor og kunstnerbolig. Duoen har gennem en årrække med succes trukket arbejdende kunstnere ind i fængslets hverdag, produktion og inspiration. Succesen har nu fået en fysisk ramme der bygger på humanitære og inspirerende værdier der viser vejen frem til at bryde en kriminel løbebane. Kirken er til dels bygget af fangerne. Nogle af disse er nu ansat i entreprenørvirksomhederne.

Entasis Renbæk kirke og forsamlingshus Entasis Renbæk kirke og forsamlingshus Entasis Renbæk kirke og forsamlingshus Entasis Renbæk kirke og forsamlingshus

Bygningens funktioner er indskrevet i en markant konstruktion. Rammekonstruktioner i limtræ transformeres geometrisk fra kirke til kunstnerbolig: fra kube til saddeltag. Tektonik og arkitektur smelter sammen.  Hanebåndene sænkes gennem bygningen i en glidende bevægelse, og synes at nedskalere rummet fra kirkens offentlige rum til kunstnerboligens privatsfære. Nedskaleringen under hanebåndene er imaginær da der er fuld lofthøjde til kip. Lige som der opstår et rum under hanebåndene, opstår der et imaginært rum over hanebåndene. Denne ekstra dimension er en del af bygningens fænomenologi. Et andet fænomen er forholdet mellem betonens urokkelige troværdighed og kulde stillet overfor træets varme og bevægelighed. Begge fænomener kan fungere som en eyeopener.