sølund

Adresse sortedams dossering
Bygherre kab, københavns kommune
Areal, m2 37 000 m2
Samarbejdspartnere witraz, bogl
Kundens ønskeliste hjemlighed
stedets potentiale
byrum
nytænkning
Projektkategori institutionsundhedlandskablost horizons
entasis sølund

På den smukke grund ud til søerne, omkranset af det tætte Nørrebro, vil Københavns Kommune genopføre et moderne plejecenter der bliver et flagskib indenfor området, og et forbillede udi de fine synergier mellem lokalområde, naboer, børneinstitution og de ældre borgere der flytter ind i deres sidste bolig. entasis vandt sammen med Witraz og Bogl konkurrencen, og tegnede forslaget frem til dispositionsforslag inden projektet blev stoppet og forkastet i løbet af en holmgang mellem naboer og politikere.

Det 37.000 m2 store byggeri var udformet som en forlængelse af den tætte karréstruktur, med tre huse omkring hver sin gårdhave, bundet sammen af en lys terrassestruktur på tværs af grunden. Fra strækningen langs søerne var der også lånt et andet typologisk motiv – det singulære hus – som i komposition med de øvrige bygningskroppe dannet et svar på en videreførelse af kvarterets urbanitet og særkender. Gevinsten ved den kompakte bygningsstruktur, var en ny offentlig park ved søerne – en gave til kvarterer og københavnerne, der samtidig trak liv, hverdag og årstider helt tæt på beboerne.