bornholms madkulturhus

År 2013-2015
Adresse Gudhjem
Bygherre Bornholms museum + klyngeudvikling bornholm
Areal, m2 250 m2
Samarbejdspartnere RL Consult, Opland landskab
Kundens ønskeliste traditionsbaseret
inviterende
fuld fleksibilitet
stedbunden arkitektur
respekt og dialog med fredet gård
Projektkategori kulturkulturarvadditiontotalrådgivning
Entasis Bornholms Madkulturhus

Bornholms Madkulturhus er Danmarks første regionale Madkulturhus. I en stedbunden og åben arkitektur skaber huset et unikt kulinarisk mødested for øens beboere og gæster.

Dengang bygherre og kulinariske ildsjæle præsenterede sine visioner for arkitekterne første gang, var det omkring et bord hvor mødedeltagerne snittet grønkål og dækkede op til det første måltid sammen.

Entasis Bornholm Madkulturhus Entasis Bornholm Madkulturhus Entasis Bornholm Madkulturhus

Bornholms Madkulturhus både respekterer og nyfortolker stedets oprindelige bygningskultur, og knyttes tydeligt til den lokale byggetradition ved at gentage Melstedgårds taktfaste tømmerkonstruktion. Det stråtækte tag modsvares af et lettere træbekledt tag, og de sorttjærede trækonstruktioner tegner en eksakt spejling af dimensioner og geometri henover grønningen, – og henover flere hundrede års historie. I stedet for tavl – de murede felter mellem bindingsværket – trækker store glaspartier sceneriet udenfor ind i det åbne folkekøkken. Her, i tæt relation til gård, marker og traditioner, udvikles madkulturen, gennem smag, leg og produktion – mod et endnu mere frugtbart bornolmsk fødevareunivers.