Kildeskovshallen 2

Kulturarvstyrelsen fredede i 2000 Karen og Ebbe Clemmensens svømmehal og idrætshaller, samtidig med at Entasis vandt og fik opført udvidelsen af hallerne med et 50 meter bassin. Slots- og Kulturstyrelsen har siden også fredet både det omgivende landskab og Entasis´ hal fra 2000-2002.

Efter nylige forhandlinger mellem Gentofte Kommune og Styrelsen har de vist sig positive overfor en sidste udvidelse på baggrund af en analyse af udbygningsmulighederne foretaget af Entasis.

Programmet lyder denne gang på et 25 meter bassin med 8 baner, et mindre træningsbassin samt supplerende klub- og omklædningsfaciliteter. Karaktertræk fra vores projekt fra 2000-2002 repeteres denne gang: En... Læs mere