nuuks plads

Nuuks Plads’ første bebyggelse – Martin Nyrops arkiv – fra 1893, blev suppleret i 1965 af Eva og Nils Kopples Magasinbygning og får nu en overhaul med nye funktioner og nyt liv:

Transformationen består først af at nedbryde barrierer og åbne de eksisterende facaderne og ved indpasning af nye funktioner puste nyt liv i de gamle bygningskroppe. Dertil påbygges ca. 4.800 m2 nybyggeri i en overbygning og to fløje bestående af ungdomsboliger og kontorerhverv, som biddrager til at give Nuuks Plads både et ‘dagsansigt’ og et ‘natteansigt’.

Alle bygningskroppenes stueetager får gennemsigtige facader til publikumsorienterede funktioner som barer, restauranter, caféer,... Læs mere

Hovedgrebet for projektet styres dels af et stramt princip, om ikke at bygge sig højere end naboerne, og dels af en mission om, at inkludere de to eksisterende og karakteristiske bygninger, som en del af den nye volumen. Her vokser nybygningens form ud af Koppels magasin og spejler sig mod arkivbygningens facade i begge fløjenes gavle.

Både Martin Nyrops arkivbygning og især Koppels magasin bærer præg af tunge og lukkede facader. Kontrasten mellem det gamle og det nye eksemplificeres derfor yderligere ved, at nybygningens facade både er åben og let med stor dybdevirkning, tektoniske virkemidler og tilbagetrukne stueetager.