stevns klint

År 2019
Adresse stevns klint, boesdal kalkbrud
Bygherre fonden stevns klint
Areal, m2 ca. 1600 m2
Samarbejdspartnere Erik Pedersen ingeniæ
Kundens ønskeliste besøgscenter som portal til stevns klint
udvikling og formidling af stevns klint som UNESCO verdensarv

Projektkategori undervisningkulturkulturarvlandskablost horizons

Stevns, Klinten og Kalkbruddet repræsenterer en topografisk karakter og rumlig særegenhed, der er unik i det danske landskab. Horisonten, den tronende klint, industriperiodens stejle skrænte, bruddets enorme skala og overdrevnaturens kæmpende arter – en helt særlig palet af dragende og anderledes landskabligheder.

Vi ønsker at videregive et landskab der fuldstændig og uden skarpe overgange, er en videreførelse af den råhed og skønhed vi finder derude i dag. Vi ønsker at besøgscenteret på samme måde er fuldt integreret i bruddet – uden at ændre sigtelinjer eller omdirigere forløb. Vi ’hører vi til i landskabet’ ved at ’tilhøre det’. Bruddet er opstået... Læs mere

Besøgscenter og landskabstilføjelser i bruddet karakteriseres ved en enkel og ’hjemmehørende’ materialepalet. Besøgscenteret er udført i en lagstøbt beton, direkte inspireret af stedets massivitet, tilblivelse, materiale og toner. Fast inventar er udført som tremøbler der på forskellige måder falder i hak og lægger sig på kanten af husets betondele.