Masterplan: Odense Kommune modtager Æreskalejdoskopet for Thomas B. Thriges Gade

I 2012 vinder entasis sammen med Sweco den første succesfulde af en række fejlede arkitektkonkurrencer med en masterplan og parkeringsstrategi, der skal samle Odenses splittede bymidte.

Projektet anføres af store ambitioner om at krydsvæve modsatrettede interesser, kombinere store som små skalaer, og sidst udnytte denne kompleksitet til at danne et styrket, levende og aktivt byliv.

I planen indarbejdes vidt forskellige nabobebyggelser, supercykelrute, letbane, nye rekreative byrum, kulturinstitutioner, detailhandel, liberalt erhverv, boliger, klimasikring, biofaktor, bæredygtighed, tryghed og naturligvis en mængde nybyg, der former den nye struktur.

Projekteringsarbejdet forløber frem mod første spadestik i 2014, hvor anlæggelsen af P-kælderen begyndes efterfulgt af ny bebyggelse og byrumsdannelse ovenpå.

 

Nu i 2020 har Arkitektforeningen genoptaget den gamle tradition med uddeling af et Æreskalejdoskop, som sidst blev uddelt i 2004. Den første i den nye periode af uddelinger bliver her givet til Odense Kommune for Thomas B. Thriges Gade.

 

Læs om masterplanen her.

Læs om parkeringskælderen her.

Arkitektforeningens artikel: https://arkitektforeningen.dk/nyheder/odense-kommune-modtager-aereskalejdoskopet-for-thomas-b-thriges-gade/

 

20.11.2020