red block

I 2014 blev entasis og Klaus Kastberg af By & Havn bedt om at skabe en vision for byggefelt 1.04 i Århusgadekvarteret. Forud for dette arbejde havde entasis udtrykt ønske om at erhverve byggeretten til Kanonhuset, og opgaven bestod dermed i at skabe en helhed for karréen, hvor Kanonhuset så skulle blive den første realiserede nybygning.

Entasis og Kastberg enedes om, at 3-4 nye bygninger tilsammen skulle skabe et nyt arkitektonisk lag i karreen, der alt overvejende bestod af 2 etages værkstedsbygninger i røde teglsten med røde fuger.

Siden 2014 hvor Kastberg og entasis udarbejdede karréplanen til godkendelse hos... Læs mere

De nye bygninger tager udgangspunkt i værkstedsarkitekturens djærve konstruktioner, store vinduespartier og ditto store ubrudte murede flader. De nye bygningers footprint blev defineret som værende 5 meter fra de eksisterendes svarende til 2×2,5 meter til skel og overholdelse af den mindste afstand facaderne imellem i brandmæssig forstand. I denne minilabyrint af snævre gyder åbnes rummet en smule for en have, der skal stå i stærk kontrast til havnens store dramatiske rum med vind og himmelhvælving. Her skal man kunne læse en rigtig avis – selv i blæsevejr.

 

Den store tæthed mellem bygningerne underbygges af usædvanligt mange træer og buske, der sammen med et floralt bunddække vil skabe et haverum for hele bydelen.

Red Block er Århusgades første karre når man kommer op fra metroen. Udadtil står karren med en række gamle værkstedsbygninger, der indtil nu har været sammenhængende, men en smal gyde er skabt til det der bliver en usædvanlig grøn byhave – en vision som vi sammen med Klaus Kastberg gjorde til vores endelige mål da vi designede karreplanen for Red Block i 2014.

Inspireret af Jardin Sauvage i Palais du Tokyo, Paris vil man ind i karrens smalle haverum opleve minimale stier i en lys natursten, der fører en gennem en hidtil uset grøn intensitet af træer, buske, bunddække og... Læs mere